CUSTOMBORDEN

In de online editor

Schoolzone

Borden voor gebruik in en om de schoolzone. Snelheidsmaatregelen, parkeergeboden en -verboden en aanwijzingen voor ouders en kinderen.
Naast scholen vallen ook BSO’s en kinderdagverblijven in deze categorie.